Pan Prawdziwie Zmartwychwstał!!!

Błogosławiona jesteś, Maryjo, milczący świadku Paschy! Ty, o Matko Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, która w godzinie cierpienia i śmierci zachowałaś płomień nadziei, naucz i nas, jak pośród sprzeczności upływającego czasu stawać się przekonującymi i radosnymi świadkami orędzia życia i miłości, jakie niesie światu zmartwychwstały Odkupiciel. (św. Jan Paweł II)

Wchodząc przez zamknięte drzwi do Wieczernika, zmartwychwstały Chrystus pozdrawia zgromadzonych tam swoich uczniów słowami: „Pokój wam!” (J 20, 19). Są to pierwsze słowa Jego paschalnego orędzia. Jak- że wielka łaska jest zawarta w tym pokoju, który On daje ludziom, a którego świat dać nie może! (por. J 14, 27). Jak ściśle ten pokój związany jest z Jego przyjściem i z Jego misją, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem! Dzisiaj to pozdrowienie Zmartwychwstałego, skierowane do Apostołów w jerozolimskim Wieczerniku, chcę powtórzyć i skierować do każdego z Was, Drodzy Współbracia! Przesyłam życzenia Chrystusowego pokoju wszystkim, szczególnie tym, którzy żyją w niepokoju czy zwątpieniu. Pokój Wam!

O. Bernard Marciniak OFM Prowincjał