Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub legitymacja szkolna, konieczny jest numer PESEL.
  • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum muszą mieć pełnoletniego opiekuna.
  • Osoby poniżej 18 roku życia muszą dostarczyć wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego kartę zgłoszeniową, którą można pobrać w zakładce zapisy.