Aktualności

W tym roku wyrusza już 34. Piesza Franciszkańska Pielgrzymka z Brodnicy na Jasną Górę. Przyjazd i zapisy: 2 sierpnia w klasztorze franciszkanów w Brodnicy

Wymarsz: 3 sierpnia godz. 5.00 spod klasztoru

Wejście na Jasną Górę: 12 sierpnia ok. godz. 17

Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub legitymacja szkolna, konieczny jest numer PESEL, osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w pielgrzymce a uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum muszą mieć pełnoletniego opiekuna

Koszt: 100 zł.

Jesteśmy ludźmi pielgrzymującymi w duchu bardzo radosnego świętego. Franciszek z Asyżu jest naszym patronem stąd też staramy się przeżyć wędrowanie czerpiąc z duchowości franciszkowej i franciszkańskiej.

Opiekę duchową sprawują nad nami „synowie św. Franciszka” – czyli franciszkanie i właśnie od koloru ich habitu na naszą grupę mówi się popularnie – BRĄZOWA.

Wychodzimy  z franciszkańskiego klasztoru w Brodnicy, to miasteczko położone między Toruniem a Olsztynem. Co ciekawe, większość pielgrzymów to przyjezdni, zatem w pewnym sensie jesteśmy ogólnopolską grupą miłośników św. Franciszka a niektórzy mówią, że także franciszkanów.

Więcej artykułów…

  1. Regulamin