Bracia pielgrzymujący

W tym roku na pielgrzymce będą posługiwać bracia: Sylwester OFM, Hieronim OFM, Cyprian OFM, Justyn OFM, Ryszard OFM, pod koniec szlaku dotrze do nas Witold OFM, pracujący w Szwecji. Przewodnikiem jest Leonard OFM.