Pielgrzymka 2020

Komunikat

Pielgrzymka Brodnica – Jasna Góra 2020

 
Wprowadzenie

 

W roku 2020 Pielgrzymka Brodnicka na Jasną Górę będzie miała charakter przede wszystkim duchowy i symboliczny. Polegało to będzie na tym, że każda z dziewięciu grup Diecezji Toruńskiej będzie szła jeden - kolejny - dzień trasy pielgrzymkowej. Naszej Brodnickiej grupie przypada 11 sierpnia. Będziemy zmierzali ze Szczercowej do Brzeźnicy Nowej. Z racji trudności wynikających z epidemii i niemożności pielgrzymowania w sposób tradycyjny zachęcamy naszych pielgrzymów do przeżywania tego czasu w sposób duchowy.

 
Rozpoczęcie


O. Prowincjał Bernard Marciniak 3 sierpnia o godz. 6:30 odprawi Mszę Świętą, podczas której wygłosi Słowo Boże inaugurujące duchowe przeżywanie Pielgrzymki Brodnickiej.

 
Msze święte od 3 sierpnia do 12 sierpnia


Podczas trwania naszej Pielgrzymki będą sprawowane Msze święte z kazaniami maryjnymi w kościele franciszkanów w Brodnicy o godz. 8:30 i 18:00. Kazania będzie wygłaszał o. Fabian Witkowski OFM (od 3 sierpnia do 9 sierpnia), o. Sylwester Brzeziński OFM (10 sierpnia i 12 sierpnia), o. Augustyn Zygmunt OFM (11 sierpnia).

 
Apele Jasnogórskie codziennie od 3 sierpnia do 12 sierpnia o godz. 20:30


W ramach duchowego przeżywania Pielgrzymki Brodnickiej będą odbywać się Apele Jasnogórskie w kościele franciszkanów w Brodnicy. W tym roku przewodnim hasłem naszej pielgrzymki jest zdanie: „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE". W jego ramach na każdym apelu będą wygłoszone konferencje katechizmowe na temat „CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ”.

Apel rozpoczynamy modlitwą Różańcową. Będziemy się modlić za naszą Ojczyznę, w intencjach zbiorowych złożonych przez ludzi w do skrzynki pielgrzymkowej oraz przesłanych na maila i Facebooka pielgrzymkowego, w intencji młodzieży oraz powołań zakonnych do naszej Prowincji. Będziemy także otaczać naszą modlitwą dobroczyńców i pielgrzymów naszej pielgrzymki. Następnie odśpiewamy Apel Jasnogórski. Po apelu konferencja tematyczna. Po konferencji wspólny śpiew, a na zakończenie naszego spotkania zostanie udzielone Boże błogosławieństwo.

 

  • 3 sierpnia będzie prowadził o. Prowincjał Bernard Marciniak OFM (konferencja wprowadzająca)
  • 4 sierpnia będzie prowadził o. Fabian Witkowski OFM
  • 5 sierpnia będzie prowadził o. Beniamin Zarzecki OFM
  • 6 sierpnia będzie prowadził o. Fabian Witkowski OFM
  • 7 sierpnia będzie prowadził o. Justyn Berus OFM
  • 8 sierpnia będzie prowadził o. Beniamin Zarzecki OFM
  • 9 sierpnia będzie prowadził o. Fabian Witkowski OFM
  • 10 sierpnia będzie prowadził o. Augustyn Zygmunt OFM
  • 11 sierpnia będzie prowadził o. Sylwester Brzeziński OFM
  • 12 sierpnia będzie prowadził o. Augustyn Zygmunt OFM

 
Media


Codziennie z naszej świątyni na stronie Facebooku Pielgrzymki Brodnickiej będzie transmisja na żywo Mszy świętej o godz. 18:00 oraz Apelu Jasnogórskiego o godz. 20:30. Podczas trwania naszej pielgrzymki będzie możliwość nadsyłania intencji na maila i Facebooka Pielgrzymki Brodnickiej. Osoby uczestniczące w apelach w naszej świątyni będą miały możliwość złożenia swoich intencji do skrzynki pielgrzymkowej. Codziennie w złożonych intencjach o. Fabian Witkowski OFM będzie odprawiał Mszę Świętą. W tychże intencjach będziemy się modlić również podczas Apelów Jasnogórskich.


 
O. Jędrzej K. Lietzau OFM
Sekretarz prowincjalny

 
Poznań, dnia 13 czerwca 2020 r.